Quiet mind

Selvindsigt, øvelser og meditation.

Kender du det?
Det er hverdagen, der styrer dig i stedet for, at det er dig, der foretager bevidste valg, og din hverdag er i naturlig balance mellem ydre aktivitet og indre ro.

Få mere energi!

Er du bevidst om alle dine ressourcer? I dig findes der måske ressourcer, som du ikke kender eller ikke kender omfanget af. Gennem Quiet Mind vil du få muligheden for at finde ind til energi og styrke, du kun i glimt vidste, du havde. Vejen til Quiet Mind bygger på særlige meditative rejser, medita-tionsteknikker og viden om, hvordan vi som mennesker fungerer mentalt og fysisk.

Når du behersker Quiet Mind, vil du opleve, at du

  • er mere nærværende
  • har mere energi
  • er i stand til at trække på skjulte ressourcer
  • er mindre syg
  • er mere glad
  • er mere ressourcefyldt

Gennem oplæg og øvelser lærer du dig selv og dine energier at kende og at beherske dem på din måde.

Hvem kan deltage?

Denne weekend henvender sig til mennesker, der tror på, at de kan få mere ud af deres liv end det, de oplever i dag, og som tror på, at de selv bærer en stor del af ansvaret for at skabe en forandring.